Đóng

15 / 10 2016

VoIP Freeswitch Admin

Nội dung chương trình:
 

* Chapter 1: Linux Basic

 1. Cài đặt Ubuntu/CentOS
 2. Giới thiệu các lệnh Linux thường dùng
 3. Cách cài đặt phần mềm trên Linux
 4. Cách xử lý kết nối mạng trên Linux
 5. Quản lý tiến trình trên Linux

* Chapter 2: Mysql, Apache

 1. Giới thiệu Mysql, cách tạo database và truy vấn dữ liệu
 2. Cài đặt và quản lý Apache/Httpd web server

* Chapter 3: VoIP Overview

 1. Giới thiệu tổng quan VoIP và các phần mềm thông dụng
 2. Quá trình thiết lập cuộc gọi VoIP
 3. Giới thiệu giao thức báo hiệu SIP, giao thức truyền thoại RTP và lựa chọn codecmã hóa thoại

* Chapter 4: Xây dựng tổng đài nội bộ doanh nghiệp sử dụng Freeswitch

 1. Giới thiệu tổng quan Freeswitch và các phần mềm liên quan
 2. Cài đặt Freeswitch
 3. Viết dial plan, phát triển ứng dụng trên nền tảng Freeswitch
 4. Cài đặt giao diện cho Freeswitch và cấu hình các dịch vụ tổng đài nội bộ

* Chapter 5: Các lỗi thường gặp trong quá trình vận hành tổng đài Freeswitch và cách xử lý

 1. Phân tích chi tiết bản tin trong quá trình đăng ký và thiết lập cuộc gọi
 2. Vấn đề NAT và ảnh hưởng đối với cuộc gọi VoIP
 3. Xử lý sự cố cuộc gọi VoIP với Ngrep và Wireshark

* Chapter 6: Bảo mật hệ thống VoIP và các công nghệ VoIP mới hiện nay

 1. Giới thiệu các phương pháp bảo mật VoIP
 2. Giới thiệu các công nghệ VoIP mới hiện nay
 3. Giới thiệu cách xây dựng hệ thống VoIP cho nhà cung cấp dịch vụ

 

Đào tạo Related
Chat Facebook
 • Chào bạn!

 • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

 • Chat ngay