Đóng

15 / 10 2016

VoIP Advanced

Đây là chương trình đào tạo nâng cao dành cho các bạn đã hoàn tất khóa học VoIP Admin của TEL4VN hoặc đã vận hành hệ thống Asterisk ở mức đại lý/nhà cung cấp dịch vụ.

Chương trình học trong vòng 2 tháng, nội dung bao gồm các nội dung:

1) Asterisk Realtime

Thông thường tổng đài Asterisk sẽ load cấu hình từ file (trong thư mục /etc/asterisk), do đó nếu kết hợp nhiều tổng đài Asterisk thì vấn đề đặt ra là làm cách nào để các tổng đài Asterisk này dùng chung một cấu hình, để khi request từ user đến Asterisk nào cũng có thể thực hiện được. Asterisk Realtime – tức các Asterisk server sẽ load cấu hình từ database, lúc đó ta chỉ cần dùng 1 DB chung để chứa config, các Asterisk đều kết nối đến DB này và sẽ đồng bộ cấu hình với nhau.

2) WebRTC

Trước đây giải pháp thực hiện cuộc gọi ngay trên giao diện web chỉ có 1 giải pháp duy nhất là dùng Flash, gần đây khi công nghệ WebRTC ra đời thì ta có thêm giải pháp thứ 2. Lúc đó, web client (Chrome, Firefox) sẽ kết nối đến SIP server qua web socket (WSS).

https://www.doubango.org/sipml5/

https://sipjs.com/

3) A2billing

A2billing là phần mềm tính cước cho tổng đài Asterisk. Phần này sẽ hướng dẫn các bạn làm 1 hệ thống cho thuê dịch vụ SIP Trunk giống như hệ thống Billing của TEL4VN (sip.tel4vn.com) mà các bạn đang đăng ký sử dụng.

http://www.asterisk2billing.org/

4) Kamailio

Kamailio là SIP Proxy / Load Balancing, thường sử dụng kết hợp với Media server (Asterisk/Freeswitch) thành một giải pháp hoàn thiện cho nhà cung cấp dịch vụ VoIP. Phần này sẽ học cách kết nối nhiều tổng đài Asterisk với Kamailio, cách cấu hình cân bằng tải, failover……

5) Freeswitch

Freeswitch cũng giống như Asterisk, đó là tổng đài nội bộ hoặc dùng làm Media/Application server. Chương trình hướng dẫn cách setup và quản trị hệ thống Freeswitch cũng như sử dụng giao diện web quản lý Fusionpbx. Ra đời sau Asterisk, Freeswitch thừa hưởng những ưu điểm và nhiều cải tiến nên có thể đáp ứng nhiều cuộc gọi đồng thời hơn, đây là lựa chọn của hầu hết các công ty phát triển sản phẩm VoIP hiện nay.

Đào tạo Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay