VoIP Asterisk Admin

Nội dung chương trình:   * Chapter 1: Linux Basic Cài đặt Ubuntu/CentOS Giới thiệu các lệnh Linux thường dùng Cách […]

29 / 01 2016