Đóng

6 / 09 2018

LINUX LPI1 – LPI2

Chương trình học LINUX LPI1- LPI2 chuẩn được xây dựng bởi Linux Professional Institute (LPI) nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng quản trị hệ điều hành mã nguồn mở – LINUX. Khóa học giúp học viên tìm hiểu sâu hơn về cấu trúc hệ điều hành Open Source, học viên có thể tự xây dựng hệ thống trên hệ điều hành Linux với những tính năng mong muốn, phù hợp với yêu
cầu của hệ thống.
1/ Mục tiêu:
– Xây Dựng và Quản Trị Hệ Thống Mạng Hoàn Chỉnh Trên Nền Tảng Hệ Điều Hành Mã
Nguồn Mở Linux từ qui mô nhỏ đến lớn.
– Thiết kế, triển khai, bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho hệ thống mạng đa
điều hành (MS, Linux)
– Vượt qua các kỳ thi Quốc Tế do LPI (Linux Professional Institute) tổ chức để nhận chứng
chỉ Junior Level Linux Professional(LPIC-1), Advanced Level Linux Professional(LPIC-2)
có giá trị toàn cầu.
2/ Đối tượng:
Có kiến thức cơ bản về mạng.
3/ Thời lượng: 100h
4/ Học phí: 4 triệu
5/ Nội dung:
Chương 1: Giới thiệu hệ điều hành và cài đặt Centos 6.
Chương 2: Lệnh căn bản và quản trị người dùng.
Chương 3: Quản lý hệ thống tập tin, boot loader, disk.
Chương 4: Quản lý giám sát tiến trình và cài đặt phần mềm.
Chương 5: Cấu hình mạng và tổng quan các dịch vụ mạng phổ biến.
Chương 6: NFS, FTP, SSH, DHCP, DNS, Samba.
Chương 7: Webservice apache, mysql, php-fpm và mailserver
Chương 8: Proxy và filrewall
Chương 9: Backup & Restore. Giới thiệu công cụ giám sát và log center.
Chương 10: Xây dựng và vận hành một web server hoàn chỉnh cho một công ty vừa và nhỏ:
Proxy, cache, DOS, Filter IP, Monitor, Log, Backup& Restore, FTP upload code.

LINUX LPI1 – LPI2 Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay