Đóng
fs

VoIP Freeswitch Admin

Nội dung chương trình:   * Chapter 1: Linux Basic Cài đặt Ubuntu/CentOS Giới thiệu các lệnh Linux thường dùng Cách […]

15 / 10 2016

533036_37f9_2

VoIP Asterisk Admin

Nội dung chương trình:   * Chapter 1: Linux Basic Cài đặt Ubuntu/CentOS Giới thiệu các lệnh Linux thường dùng Cách […]

29 / 01 2016

Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay