Đóng

29 / 01 2016

VoIP Development

Chapter 1: Asterisk AGI

1. Giới thiệu Asterisk AGI

2. Dịch vụ giá trị gia tăng: quà tặng âm nhạc, thông báo điểm thi, khảo sát khách hàng qua điện thoại, …

Chapter 2: Asterisk AMI

1. Giới thiệu Asterisk AMI

2. Dịch vụ Click-to-call và tích hợp thoại vào CRM

Chapter 3: A2billing

1. Giới thiệu hệ thống billing sử dụng A2billing

2. Dịch vụ trả trước

3. Dịch vụ trả sau

Chapter 4: Asterisk Realtime

1. Realtime sip account

2. Dialplan realtime

Chapter 5: Bảo mật VoIP

– TLS

– SRTP

– VPN

Đào tạo Related
Chat Facebook
  • Chào bạn!

  • Bạn cần chúng tôi tư vấn hoặc hỗ trợ thêm thông tin gì không?

  • Chat ngay